49,2

Valtion tuotto- ja kululaskelmalla kuluja oli vuonna 2020 yhteensä oli 61,1 miljardia euroa. Siirtotalouden kulujen osuus tästä oli 49,2 miljardia euroa, mikä on 7,1 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2019. Siirtotalouden kulut koostuivat valtionavustuksista ja -osuuksista sekä muista vastikkeettomista tulonsiirroista.

Siirtotalouden tililajit kertovat, mille sektorille kuluja on maksettu, kuten esimerkiksi kunnille ja kotitalouksille. Siirtotalouden tuottoihin ja kuluihin ei liity välitöntä vastiketta. Siirtotalouden tuottoja ovat muun muassa Euroopan unionin (EU) rakennerahastoista saadut valtion talousarviossa bruttobudjetoidut rahoitusosuudet. Kunnille ja sosiaaliturvarahastoille maksettavat valtionosuudet ja -avustukset ovat puolestaan esimerkkejä siirtotalouden kuluista.

Viime vuonna alkanut koronakriisi ja sen vaikutukset valtiontalouteen näkyivät merkittävästi siirtotalouden kuluissa. Vuonna 2020 siirtotalouden kulujen suurimmat erät koostuivat siirtotalouden kuluista paikallishallinnolle sekä sosiaaliturvarahastoille. Molempien suuruus oli noin 15 miljardia euroa. Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle kasvoivat noin 3,3 miljardia euroa, jota selittää kuntien valtionosuuksien kasvu.

Sosiaaliturvarahastoille maksetuista eristä suurimpana olivat työttömyysetuuksista johtuvat erät, jota selittää osittain koronakriisistä aiheutuneet lomautukset ja irtisanomiset. Kasvua sosiaaliturvarahaston kautta kotitalouksille siirtyvissä tuissa oli edellisvuoteen verrattuna 1,2 miljardia euroa.

Suurina muutoksina edellisvuoteen verrattuna olivat siirtotalouden kulut valtionhallinnolle ja elinkeinoelämälle. Näistä yhtenä esimerkkinä oli Business Finland Oy:n kautta yrityksille maksettu avustus, jonka suuruus oli noin 0,7 miljardia euroa. Koronapandemian aiheuttaman kriisin seurauksena yrityksille maksettiin tukea, mikä osaltaan kasvatti myös siirtotalouden kuluja elinkeinoelämälle, jolloin muutos edellisvuoteen oli 0,8 miljardia euroa.

Lue lisää

Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2020 tilinpäätökseksi