-50,2 %

Vuonna 2021 valtion tuotto- ja kululaskelman mukainen kulujäämä pieneni 50,2 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Vuoden 2021 kulujäämä oli 6 349 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna kulujäämä oli 12 747 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tuotot kasvoivat 11,4 prosenttia ja kulut pienenivät 1,5 prosenttia. Tuottojen kasvu johtui pääosin rahoitus- ja verotuottojen lisääntymisestä.

Tutustu valtion tilinpäätökseen vuodelta 2021 sekä tilinpäätöksen laskelmista tehtyihin visualisointeihin Valtiokonttorin verkkosivuilla >