68,4 mrd €

    Valtion tase vuonna 2022 oli noin 11 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Suurimmat muutokset taseessa olivat valtionvelan ja muiden euromääräisten sijoitusten määrän muutokset.

    Taseen mukainen valtionvelka lisääntyi 11,5 miljardilla eurolla 142,7 miljardiin euroon. Taseen mukaisella valtionvelalla tarkoitetaan pitkäaikaista vierasta pääomaa ja lyhytaikaisen vieraan pääoman seuraavana tilikautena maksettavia lyhennyksiä sekä lyhytaikaisia euromääräisiä lainoja.

    Muiden euromääräisten sijoitusten määrä kasvoi 5,9 miljardia euroa. Sijoituksia on jouduttu lisäämään rahoitusmarkkinoiden kiristymisen johdosta vaadittavien lyhytaikaisten vakuuksien määrän kasvun takia.

    Lue lisää valtion tilinpäätöksestä, tutustu infograafeihin ja katso videolta valtion keskuskirjanpidon asiantuntijoiden ajatuksia tilinpäätöksestä!

    Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi vuodelle 2022 on valmistunut