83%

Miten hankinnoissa huomioidaan pienet yritykset? Hankintastrategian seurantaraportilta selviää, että vuonna 2022 pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuuden kilpailutuksiin huomioitiin 80,9 prosentissa hankintailmoituksia. Kuluvan vuoden aikana julkaistuissa hankintailmoituksissa yhteensä 83 prosentissa ilmoituksia on huomioitu pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuudet.

Hankintailmoitukset.fi -palvelussa (Hilma) on vuoden 2022 alusta lähtien tullut ilmoittaa, onko hankinnassa huomioitu innovaatiot, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys sekä pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuudet. Raporttiin poimitaan tiedot Hilma-palvelussa julkaistuista kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävistä hankintailmoituksista. Myös suorahankintailmoitukset ovat mukana poiminnassa.

Tutustu hankintastrategian seurantaraporttiin