8,6 %

Pohjanmaan ELY-keskusalueen avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut 8,6 % verrattuna vuoteen 2019. Tämän ja paljon muuta alueisiin liittyvää tietoa saat TEMin aluekehityksen tilanneseurannasta.  

Suurimmassa osassa maata avoimien työpaikkojen määrä on koronan vuoksi laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Vain muutamalla alueella avointen työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Eniten kasvua on tapahtunut Pohjanmaan ELY-keskusalueella.

Tarkastele työllisyyteen liittyviä mittareita >

Uusi tilanneseuranta tarjoaa kattavasti tietoa Suomen aluekehityksestä

Julkaisimme syyskuun 2020 alussa yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa aluekehityksen tilanneseurannan. Tilanneseuranta koostuu kuudesta osa-alueesta, joita ovat

  • väestö
  • työllisyys
  • aluetalous
  • osaaminen ja uudistuminen
  • terveys ja hyvinvointi sekä
  • elinympäristö.

Raporttien sisällöt perustuvat laajoihin tietokokonaisuuksiin, joiden tiedot saadaan eri viranomaisten järjestelmistä. Aluekehityksen tilanneseurantaa jatkokehitetään vielä tämän vuoden aikana.

Tutki alueita >