Valtiontalouden kuukausikatsaus

Power BI -raportteina julkaistun Valtiontalouden kuukausitiedotteen nimi on muutettu tammikuusta 2022 alkaen Valtiontalouden kuukausikatsaukseksi. Katsauksessa raportoidaan edelleen valtion talousarvion toteutumisesta, valtion tuotoista, kuluista, varoista ja veloista sekä rahavirroista. Tiedot perustuvat kirjanpitoyksiköiden ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen toimittamiin tilitietoihin, joita Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet ylläpitää Kieku-järjestelmässä ja josta tiedot saadaan valtion keskuskirjanpidon käyttöön. Raportoinnissa ei käytetä kansantalouden tilinpidon käsitteitä, joita Tilastokeskus käyttää raportoinnissaan.

Katsausta uudistetaan vaiheittain

Uudistuksen tavoitteena on laajentaa tietokokonaisuutta sekä tehdä helppokäyttöisempi ja saavutettavampi palvelu. Valtiontalouden kuukausikatsauksen alasivuilla esitetään omina raporttikokonaisuuksinaan talousarviotalous ja valtiontalous. Sisältömuutoksia on tehty valtiontalouden rahavirtalaskelman ja valtiontalouden tasapainolaskelmaan, jotka esitetään eliminoituina. Katsauksen yhteydessä rahavirtalaskelman pohjalta tuotettavat aikasarjat sekä astika-tiedot julkaistaan Valtiontalous-osiossa. Analyysi merkittävimmistä muutoksista julkaistaan omalla sivullaan.

Lisätiedot:
Valtiontalouden kuukausikatsauksesta saa lisätietoa Keskuskirjanpidosta puhelimitse 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta kkp (at) valtiokonttori.fi

Valtiontalouden kuukausikatsauksen Power BI -raportit ja kuviot löytyvät tämän osion muilla alasivuilla, jotka näkyvät sekä valikossa että sivulistana tämän sivun alareunassa.