1. Talousarviotalouden tasapaino


AVAA RAPORTTI KOKO RUUDUN NÄKYMÄÄN

Talousarviossa ja sen toteutumista seuraavassa talousarviokirjanpidossa ottolainausta käsitellään tulona ja antolainausta menona. Varainhoitovuonna käyttämättä jäänyttä siirtomäärärahaa, jota voidaan käyttää seuraavana varainhoitovuonna, käsitellään talousarviokirjanpidon mukaisessa tilinpäätöksessä menona. Tuloja ja menoja ei jaksoteta tuotoiksi ja kuluiksi.


AVAA RAPORTTI KOKO RUUDUN NÄKYMÄÄN


Avaa raportti koko ruudun näkymään