Digisalkku-raportti

Diaarinumero
VK/99604/05.01.02/2022
Valmistumisvuosi
2023
Hallinnonala
Valtiovarainministeriö

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Digikompassi on Suomen kansallinen digitalisaatiokehityksen etenemissuunnitelma, jota luotsaa
digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä. Tätä digiministeriötyöryhmää hallinnonalat ylittävässä koordinaatiossa tukee ministeriöiden yhteinen digitoimisto.

Valtiovarainministeriön digisalkusta vastaava työryhmä pyysi Valtiokonttorin Analysointipalveluilta apua digisalkku-raportin eli tilannekuvan kokoamiseksi Digikompassintoimeenpanoon sisältyvistä hankkeista. Toimeksiannon tavoitteena oli tuoda näkyväksi, minkälaista raportointia käytettävissä olevista tietolähteistä voidaan tuottaa, sekä osoittaa jatkokehittämistarpeita mahdollista jatkuvasti päivittyvää digisalkku-raportointia ajatellen.

Mitä tehtiin?

Power BI -raportille koottiin tietoa Digikompassintoimeenpanoon sisältyvistä hankkeista sekä Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä Hankesalkun hallintapalvelusta (ICT-hankkeet) että valtioneuvoston Hankeikkunasta (säädösvalmisteluhankkeet). Tilannekuvaa muodostettiin hankkeiden jakautumisesta Digikompassin strategisille osa-alueille ja tavoitteille, sekä hankkeiden kehittämiskustannuksista, kehittämisen aikajänteestä, edistymisestä ja riskeistä.

Mitä saavutettiin?

Valmistunut digisalkku-raportin ensimmäinen versio tarjosi senhetkisen tilannekuvan seurattaviin digihankkeisiin. Digisalkku-raportin ensimmäinen versio osoitti, että Hankesalkkupalvelun ja Hankeikkunan tietoja saadaan yhdistettyä kokonaisuudeksi. Prosessi antoi käsitystä siitä, miltä osin tietolähteenä oleviin palveluihin täytyisi tehdä muutoksia, jotta kaikki tarvittava tieto olisi käytettävissä, sekä mihin asioihin tietokokonaisuuden hallinnoinnissa olisi syytä vielä kiinnittää huomiota jatkuvan raportoinnin mahdollistamiseksi.

Mitä seuraavaksi?

Digisalkku-raporttia lähdetään jatkokehittämään raportin ensimmäisestä versiosta saatujen oppien perusteella.