Digisalkku-raportti

Diaarinumero
VK/99604/05.01.02/2022
Valmistumisvuosi
2023
Hallinnonala
Valtiovarainministeriö

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Digikompassi on Suomen kansallinen digitalisaatiokehityksen etenemissuunnitelma, jota luotsaa
digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä. Tätä digiministeriötyöryhmää  tukee hallinnonalat ylittävässä koordinaatiossa ministeriöiden yhteinen digitoimisto.

Valtiovarainministeriön digisalkusta vastaava työryhmä pyysi Valtiokonttorin Analysointipalveluilta apua digisalkku-raportin eli tilannekuvan kokoamiseksi Digikompassin toimeenpanoon sisältyvistä hankkeista. Toimeksiannon tavoitteena oli tuoda näkyväksi, minkälaista raportointia käytettävissä olevista tietolähteistä on mahdollista tuottaa, sekä osoittaa jatkokehittämistarpeita jatkuvasti päivittyvää digisalkku-raportointia ajatellen.

Mitä tehtiin?

Power BI -raportille koottiin tietoa Digikompassin toimeenpanoon sisältyvistä hankkeista. Dataa saatiin sekä Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä Hankesalkun hallintapalvelusta (ICT-hankkeet) että valtioneuvoston Hankeikkunasta (säädösvalmisteluhankkeet). Tilannekuvaa muodostettiin hankkeiden jakautumisesta Digikompassin strategisille osa-alueille ja tavoitteille, sekä hankkeiden kehittämiskustannuksista, kehittämisen aikajänteestä, edistymisestä ja riskeistä.

Mitä saavutettiin?

Digisalkku-raportin ensimmäinen versio tarjosi tilannekuvan seurattaviin digihankkeisiin tarkasteluhetkellä keväällä 2023. Digisalkku-raportin ensimmäinen versio osoitti, että Hankesalkkupalvelun ja Hankeikkunan tietoja saadaan yhdistettyä kokonaisuudeksi. Prosessi antoi käsitystä siitä, miltä osin tietolähteenä oleviin palveluihin täytyisi tehdä muutoksia, jotta kaikki tarvittava tieto olisi käytettävissä, sekä mihin asioihin tietokokonaisuuden hallinnoinnissa olisi syytä vielä kiinnittää huomiota jatkuvan raportoinnin mahdollistamiseksi.

Mitä raportille kuuluu nyt?

Digisalkku-raporttia jatkokehitettiin ensimmäisestä versiosta saatujen oppien perusteella. Vuoden 2024 alussa tutkihallintoa.fi:ssä  julkaistiin säännöllisesti päivittyvä versio raportista (https://www.tutkihallintoa.fi/digisalkku). Sivulle pääsy edellyttää Virtu-kirjautumista.