VN TEAS-hankearvioraportti

Diaarinumero
Valmistumisvuosi
2023
Hallinnonala
Valtioneuvoston kanslia

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Aiemmin tehdyn Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) määrärahojen hakemustietojen analyysin tarkoituksena oli tukea VN TEAS -toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja jakaa tästä tietoa avoimesti sidosryhmille. Aiemmassa toimeksiannossa toteutetusta sisäisestä TEAS-hakemustietoraportista eriteltiin tässä lyhyessä toimeksiannossa hankearvio-osuus uudeksi julkiseksi Power BI -raportiksi. Lisäksi luotiin vielä yksi palautekyselyiden vastauksia visualisoiva Power-BI raporttisivu, jossa katsotaan kaikkien hankkeiden palautteiden keskiarvoja hanketoimijoiden ja ohjausryhmän osalta. Tavoitteena on toiminnan avoimuus – hanketoimijoilta ja ohjausryhmiltä palautekyselyiden kautta saatu numeerinen VN TEAS -hanketoimintaa koskeva arviointitieto jaetaan tietokayttoon.fi-verkkosivuille. Kohderyhmänä uusille raporteille ovat VN TEAS -toimintaan osallistuvat tahot ja muut asiasta kiinnostuneet tahot.

Lisätietoa TEAS-hanketoiminnasta seuraavien linkkien takaa:

https://vnk.fi/valtioneuvoston-selvitys-ja-tutkimustoiminta

https://tietokayttoon.fi/tietoa-toiminnasta