VN TEAS-hankearvioraportti

Diaarinumero
VK/19602/05.01.02/2023
Valmistumisvuosi
2023
Hallinnonala
Valtioneuvoston kanslia

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Analysointipalvelut on aiemmin toteuttanut Valtioneuvoston kanslialle sekä julkista että sisäistä raportointia Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) määrärahojen hakemustiedoista. Raportoinnin tarkoituksena on tukea VN TEAS -toiminnan vaikuttavuuden arviointia sekä jakaa siitä avoimesti tietoa sidosryhmille.

Aiemmassa toimeksiannossa toteutetusta sisäisestä TEAS-hakemustietoraportista eriteltiin tässä lyhyessä toimeksiannossa hankearvio-osuus uudeksi julkiseksi Power BI -raportiksi. Lisäksi luotiin uusi palautekyselyiden vastauksia visualisoiva Power-BI raporttisivu, jolla voidaan tarkastella kaikkien hankkeiden palautteiden keskiarvoja hanketoimijoiden ja ohjausryhmän osalta.

Raportoinnin tavoitteena on toiminnan avoimuus. Hanketoimijoilta ja ohjausryhmiltä palautekyselyiden kautta saatu numeerinen VN TEAS -hanketoimintaa koskeva arviointitieto jaetaan tietokayttoon.fi-verkkosivuille. Kohderyhmänä uusille raporteille ovat VN TEAS -toimintaan osallistuvat tahot sekä muut asiasta kiinnostuneet tahot.

Lisätietoa TEAS-hanketoiminnasta seuraavien linkkien takaa:

https://vnk.fi/valtioneuvoston-selvitys-ja-tutkimustoiminta

https://tietokayttoon.fi/tietoa-toiminnasta