Talousarvion toimialakohtainen vertailuraportti

Alla olevalla raportilla voit tarkastella valitsemiesi hyvinvointialueiden ilmoitettuja talousarviotietoja toimialoittain. Voit valita raportille sekä raportointikauden, haluamasi hyvinvointialueet, toimialat, jotka sarakkeilla näkyvä, sekä haluamasi tunnusluvut.