64

Tiesitkö, että valtiolla on 14 hallinnonalaa, joissa on yhteensä 64 kirjanpitoyksikköä?

Kirjanpitoyksiköt koostuvat tulosohjatuista virastoista, joiden alla taas on työnantajavirastoja. Näitä työnantajavirastoja on peräti 192 kappaletta. Esimerkiksi Tuomioistuinvirasto jakautuu lukuisiin alueellisiin työnantajavirastoihin, joita ovat käräjäoikeudet, hallinto-oikeudet ja hovioikeudet. Työ- ja elinkeinoministeriön alla taas on lukuisia ELY-keskuksia ja TE-toimistoja.

Vielä vuonna 2020 kirjanpitoyksiköitä oli 65. Vuodenvaihteessa yksi kirjanpitoyksiköistä, Puolustushallinnon rakennuslaitos, lakkautettiin. Valtion liikelaitoksena toimivan Senaatti-kiinteistöjen alle perustettiin 1.1.2021 uusi Puolustuskiinteistöt-liikelaitos, joka palvelee erityisesti Puolustusvoimia. Ks. Senaatin uutinen 4.1.2021 > 

TUTKI VALTION ORGANISAATIORAKENNETTA VISUALISOINNIN AVULLA >