745

745 on keskiarvo, jonka raportoineet kunnat ovat kirjanneet valtionosuuksiksi asukasta kohden vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Vuonna 2021 kunnat ja kuntayhtymät raportoivat ensimmäistä kertaa toteumatietonsa neljänneksittäin Kuntatalouden tietopalveluun. Toteumatiedot julkaistaan heti tuoreeltaan tutkihallintoa.fi:ssä. Aikaisempien vuosien valtionosuus- ja muihin taloustietoihin voit tutustua esimerkiksi tutkihallintoa.fi:n kuntien tilanneseurannassa.