4

Valtiontaloudessa on tällä hetkellä useita viitteitä kasvusta. Tästä kertoo muun muassa se, että talousarviotalouden verojen ja veronluoteisten tulojen kertymä on kasvanut 4 prosenttia (824 miljoonaa euroa), mutta myös menojen kasvu varsinkin pääluokittain on samaan aikaan hidastunut. Verojen kertymät ovat tällä hetkellä lähestulkoon vuoden 2019 toukokuun tasolla.

Talousarvion määrärahojen käytön kasvu pääluokittain on hidastunut ja on 93 miljoonaa euroa vähemmän verrattuna viime vuoden toukokuun lopun tietoihin.

Tammi-toukokuun talousarviotalouden kumulatiiviseen nettokertymään vaikuttivat eniten arvonlisäveron 598 miljoonaa euron ja ansio- ja pääomatuloveron 369 miljoonaa euron kasvu verrattuna vuoden 2020 toukokuun lopun verojen toteutumatietoihin. Vuoden 2020 toukokuun kertymää painoi alas koronatukitoimiin liittyvät huojennetut maksujärjestelyt yrityksille.

Arvonlisäveroon liittyvien tukitoimien takia yritykset pystyivät siirtämään vuoden 2020 maalis-elokuussa erääntyneiden verojen maksamista myöhemmäksi. Vuoden 2021 arvonlisäveroa on taas nostanut huojennettujen maksujärjestelyjen takaisinmaksut.

Valtiontalouden kehittymistä voi tarkastella Valtiokonttorin julkaisemalta valtiontalouden kuukausitiedotteelta.

Lue lisää

Valtiontalouden kuukausitiedote