453

Kuntien investointimenot vuonna 2021 olivat kuntien toimittamien tilinpäätösarvioiden mukaan keskimäärin 453 euroa asukasta kohden. Vuonna 2022 kunnat suunnittelevat investoivansa talousarviotietojensa mukaan keskimäärin 579 euroa asukasta kohden.

Tilinpäätösarviot on kerätty Valtiokonttorin ylläpitämään Kuntatalouden tietopalveluun ja kaikki raportoidut tiedot ovat tutkittavissa Tutkihallintoa.fi-sivustolla.

Tutkihallintoa.fi-sivustolta löydät myös uudet talousarvio- ja suunnitelmatiedot