Esi- ja perusopetuksen talouden ja toiminnan vertailuraportti

Alla olevalla raportilla voit tarkastella valitsemiesi kuntien TOTT-raportoinnissa ilmoitettuja tietoja esi- ja perusopetuksen taloudesta ja toiminnasta. Voit valita raportille sekä raportointikauden, haluamasi kunnan tai kuntajoukon, haluamasi tunnusluvut sekä sen, haluatko tarkastella lukuja kuntien asukaslukuihin suhteutettuina vai absoluuttisina lukuina.

HUOM! Raportin taulukossa näkyy korkeintaan sata saraketta rinnakkain. Tämä on raporttitekninen rajoite. Jos tiedot siirtää raportilta esimerkiksi Exceliin, tätä rajoitetta ei ole, vaan saat halutessasi vaikka kaikki Suomen kunnat vietyä kerralla.