Kunnan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion pienten hankkeiden vertailuraportti

Alla olevalla raportilla voit tarkastella valitsemiesi kuntien TOTT-raportoinnissa ilmoitettuja tietoja esiopetuksen,  perusopetuksen ja lukion pienistä hankkeista. Voit valita raportille sekä raportointikauden, haluamasi kunnan tai kuntajoukon, haluamasi tunnusluvut sekä sen, haluatko tarkastella lukuja kuntien asukaslukuihin suhteutettuina vai absoluuttisina lukuina.

HUOM! Raportin taulukossa näkyy korkeintaan sata saraketta rinnakkain. Tämä on raporttitekninen rajoite. Jos tiedot siirtää raportilta esimerkiksi Exceliin, tätä rajoitetta ei ole, vaan saat halutessasi vaikka kaikki Suomen kunnat vietyä kerralla.