Kuntayhtymän esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen pienet hankkeet

Alla olevalla raportilla voit tarkastella valitsemiesi kuntayhtymien TOTT-raportoinnissa ilmoitettuja tietoja esiopetuksen,  perusopetuksen ja lukion pienistä hankkeista. Voit valita raportille sekä raportointikauden, haluamasi kuntayhtymäjoukon ja haluamasi tunnusluvut.

HUOM! Raportin taulukossa näkyy korkeintaan sata saraketta rinnakkain. Tämä on raporttitekninen rajoite. Jos tiedot siirtää raportilta esimerkiksi Exceliin, tätä rajoitetta ei ole.