Lukiokoulutuksen talouden ja toiminnan vertailuraportti

Alla olevalla raportilla voit tarkastella valitsemiesi kuntayhtymien TOTT-raportoinnissa ilmoitettuja tietoja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta. Voit valita raportille sekä raportointikauden, haluamasi kuntayhtymäjoukon ja haluamasi tunnusluvut.

HUOM! Raportin taulukossa näkyy korkeintaan sata saraketta rinnakkain. Tämä on raporttitekninen rajoite. Jos tiedot siirtää raportilta esimerkiksi Exceliin, tätä rajoitetta ei ole.