Kuntatalouden neljännesvuositiedot julkaistu ensimmäistä kertaa Tutkihallintoa.fi-sivustolla

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu neljännesvuositietojen osalta siirtyi Tilastokeskukselta Valtiokonttorille alkuvuodesta 2021. Nyt kuntatalouden ensimmäiset neljännesvuosittain raportoitavat toteumatiedot ovat saatavilla Tutkikuntia.fi-palvelusta.

Tällä hetkellä Tutkikuntia.fi-palvelussa on saatavilla kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelmatiedot vuodesta 2020 lähtien sekä neljännesvuosittaiset toteumatiedot yksiköittäin vuodesta 2021 lähtien. Koko maata koskevat neljännesvuosittaiset tiedot julkaistaan palvelussa kesäkuussa 2021.

Palvelun tarjonta laajenee edelleen, kun kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösennusteet julkaistaan ensimmäisen kerran elokuussa 2021. Keväällä 2022 palveluun lisätään myös kuntien ja kuntayhtymien vuosikohtaiset tilinpäätökset rikastettuna palveluluokittaisilla taloustiedoilla.

Lue lisää kuntataloustietojen julkaisemisesta Valtiokonttorin sivuilta >