Netra sulkeutuu 23.3. klo 16.15 – jatkossa tiedot Tutkihallintoa.fi-palvelusta

Tämän vuosituhannen alusta asti valtion talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustiedot on julkaistu Netra-palvelussa. Yksi aikakausi päättyy, kun Netra suljetaan 23.3.2020 klo 16.15Netran tiedot on pääosin siirretty Tutkihallintoa.fi-palveluun. 

Tähän uutiseen on koottu, mitä muutoksia Netra-palvelun päättyminen aiheuttaa ja toisaalta, mitkä asiat eivät muutu.

Mikä pysyy ennallaan?

Valtion tietojen tarkastelu julkisesta palvelusta

Valtion talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustiedot ovat jatkossakin saatavilla julkisesta, joskin uudesta, raportointipalvelusta. Tutkihallintoa.fi:ssä on erilaisia valmisraportteja kaikista edellä mainituista tietosisällöistä niin, että ne ovat entistä helpommin ymmärrettävissä ja paremmin löydettävissä.

Tavoitteenamme on, että valmisraportit kattaisivat mahdollisimman laajasti erilaiset tietotarpeet, halutaan sitten tarkastella valtiota kokonaisuutena tai vaikka hallinnonaloittain tai yksittäisiä kirjanpitoyksiköitä. Käyttäjä voi halutessaan suodattaa raportointinäkymiä ja tarkastella tietoja esimerkiksi talousarviokirjanpidon tai liikekirjanpidon tilien näkökulmista. Valmisraportteja muokataan tai toteutetaan lisää tarpeiden ja kysynnän mukaan.

Valtion tulostietojärjestelmä

Tulostietojärjestelmä, johon tulosohjatut virastot vievät tulostavoitteitaan sekä niiden toteumia, ei muutu. Ainoastaan järjestelmään kirjautuminen on muuttunut marraskuussa 2019. Tästä on tiedotettu tulostietojärjestelmän käyttäjiä erikseen.

Tulosohjattujen virastojen suunnittelun ja seurannan asiakirjat sekä VES-/TES -asiakirjat

Kirjanpitoyksiköt ylläpitävät linkkejä suunnittelun ja seurannan asiakirjasivuille tulostietojärjestelmässä kuten ennenkin. Palkeet ylläpitää edelleen linkkejä virastojen VES-/TES -asiakirjasivuille. Kaikki nämä linkit ovat kootusti saatavilla Tutkihallintoa.fi:stä:

Valtion taloushallinnon tietosisällöt

Valmisraporttien lisäksi käyttäjä voi hakea taloushallinnon tietosisältöjä itselleen työstettäväksi avoimen rajapinnan kautta. Rajapinta julkaistaan lähipäivinä ja ohjeet sekä linkki rajapintapalveluun tullaan julkaisemaan osiossa Valtio > Taloustiedot.

Valmisraporteilta on rajattu tarkasteluvuosia, mutta avoimen rajapinnan kautta kaikilla on pääsy kaikkeen talousaineistoon vuodesta 1998 alkaen.

Mikä muuttuu?

Omaehtoinen raportointi

Uudessa Tutkihallintoa.fi-palvelussa on käytettävissä samat tiedot, kuin Netra.fi-palvelussa. Esimerkiksi taloustietoja voi edelleen tarkastella valtio-, hallinnonala- ja kirjanpitoyksikkötasoilla porautuen liikekirjanpidon ja talousarviokirjanpidon tilikartan mukaisille alimmille kirjaustasoille. Uusi palvelu ei kuitenkaan sisällä yhtä laajoja omaehtoisen raportoinnin mahdollisuuksia, vaan tietoja tarkastellaan valmiiden raportointinäkymien avulla.

Valmisraporttien lisäksi käyttäjä voi hakea valtion keskuskirjanpidon tietojen raakadatan itselleen työstettäväksi avoimen rajapinnan kautta.

Valtionhallinnon sisällä taloustietojen raportointia tehdään tälläkin hetkellä Kieku-tietojärjestelmässä, joka sisältää myös valtion keskuskirjanpidon tiedot. Selvitämme Palkeiden ja valtion keskuskirjanpidon kanssa mahdollisuutta perustaa uuden roolin valtionhallinnon sisäisille käyttäjille Kiekun keskuskirjanpidon tietojen raportointiin. Tämän lisäksi julkisen palvelun tarjonnan ylittäviin tietotarpeisiin vastataan Valtiokonttorin ja Palkeiden analysointi- ja raportointipalveluilla.

Johdon raportointipalvelu eli sähköpostitse määräajoin toimitetut valmisraportit

Sähköpostiin määräajoin toimitetut valmisraportit, eli niin sanottu johdon raportointipalvelu poistuu sellaisenaan palvelutarjonnasta.

Vastaavista tietosisällöistä on toteutettu raportteja Tutkihallintoa.fi-palveluun. Esimerkiksi valtion hankintamenoista ja matkakuluista on toteuttu omat raporttinsa osioon Valtio > Talous > Valtion hankintamenot ja matkakulut. Tiedot päivittyvät edelleen kuukausittain.

Kysymyksiä tai huolenaiheita? Ota yhteyttä!

Haluamme rakentaa uuden palvelun, joka vastaa parhaalla mahdollisella tavalla tarpeisiinne. Otamme kaikki ajatukset ja huolenaiheet kiitollisina vastaan.

Erityisesti valtionhallinnon sisäisten raportointitarpeiden tarkemman määrittelyn ja mahdollisten Kiekun keskuskirjanpidon raportointitarpeiden osalta pyydämme näkemyksiänne, jotta voimme vastata niihin mahdollisimman hyvin.

Yhteystiedot:

Tietopyynnöt ja kysymykset tietosisällöistä ja palvelun käytöstä
analysointipalvelu@valtiokonttori.fi

Tutkihallintoa.fi:-palvelun kehittäminen ja hallinnon sisäinen raportointi:
projektipäällikkö Anna Sirenius, anna.sirenius@valtiokonttori.fi

Tulostietojärjestelmä:
projektipäällikkö Kimmo Järvinen, kimmo.jarvinen@valtiokonttori.fi