Tutkihallintoa.fi-palvelusta nyt myös valtion toimitilatietoja

Tutkihallintoa.fi-palvelussa julkaistiin toukokuun lopulla kokonaan uusi tietosisältö yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Tiedot löytyvät Valtio-osiosta kohdat Toimitilat. Tiedot perustuvat Hallinnon tilahallinnan (HTH) -tietopalvelun tietoihin. 

Toimitilatietojen julkaiseminen osana tutkihallintoa.fi-palvelua on oiva esimerkki hallinnon sisäisestä yhteistyöstä, joka tukee tutkihallintoa.fi-palvelun keskeistä tavoitetta olla julkishallinnon tietojen yhteinen jakelukanava.

Toimitilat