Digitalisaatio-osaamisten visualisointi

Diaarinumero
Valmistumisvuosi
2021
Hallinnonala
Valtiovarainministeriö

Lue lisää hankkeesta

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Valtiovarainministeriö on laatinut viitekehyksen kuvaamaan niitä osaamisia ja kyvykkyyksiä, joita digitalisaatio edellyttää julkisessa hallinnossa. Tämä Digitalisaation edellyttämä osaaminen julkisessa hallinnossa -ajatusmalli koostuu kolmesta osa-alueesta: työelämäkompetensseista, perusosaamisista ja erityisosaamisista. Mallin sisältö oli koostettu yksityiskohtaisen kalvosarjan muotoon, mutta sen rinnalle haluttiin kehittää myös visuaalisempi ja tiivistetympi esitysmuoto.

Mitä tehtiin?

Analysointipalvelut tuotti mallin sisällön tarkastelemiseen interaktiivisen sunburst-visualisoinnin. Visualisointi toteutettiin JavaScriptillä. Tämä digiosaamiskiekko mahdollistaa porautumisen ylätason kokonaiskuvasta kunkin osa-alueen alle kuuluviin osaamisiin ja takaisin ja tarjoaa vaihtoehtoisen tavan mallin sisällön nopeaan selailemiseen. Digiosaamiskiekko on tarkasteltavissa tämän sivuston Digiosaaminen julkisessa hallinnossa -osiossa yhdessä muiden mallin materiaalien kanssa.