Green deal -sopimusten raportointi

Diaarinumero
VK/37718/05.01.02/2023
Valmistumisvuosi
2023
Hallinnonala
Ympäristöministeriö

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Ympäristöministeriö on solminut 10 Green deal -sopimusta, joiden avulla etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, luonnonvarojen ylikulutukseen ja kiertotalouden edistämiseen Suomessa. Eri toimijat, kuten yritykset, kunnat, valtion organisaatiot ja järjestöt voivat liittyä mukaan määräaikaisiin Green deal -sopimuksiin. Nämä toimijat sitoutuvat sopimuksiin liittyviin tavoitteisiin ja raportoivat vuosittain niiden etenemisestä käyttäen mittareita, joita on sekä laadullisia että kvantitatiivisia. Sitoumukset julkaistaan Sitoumus 2050 -sivustolla.

Ympäristöministeriö seuraa sopimuksiin mukaan liittyneiden organisaatioiden tavoitteiden edistymistä. Sitä varten se toivoi Analysointipalveluilta manuaalista työtä vähentävää ja visuaalista työkalua, jolla voitaisiin monitoroida sitoumusten vuosiraportointia ja eri toimenpiteiden tilannetta

Vuosiraportoinnit kokoavalla raportilla mahdollistetaan sopimusten tilanteen seuraaminen ajassa ja visuaalisuus yksinkertaistaa usean erilaisten mittarin tilanteen tulkitsemista kerralla. Raportti keventää väli- ja loppuarviointien työmäärää sekä auttaa ohjausryhmiä päätöksenteossa. Työkalusta toivottiin saatavan visuaalista materiaalia myös ulkoiseen viestintään, jolla ei pelkästään motivoida osallistujia mutta myös mahdollisestaan lisätoimenpiteiden ja muutoksien tekeminen seurantatietoon perustuen.

Mitä tehtiin?

Analysointipalvelut ryhtyi rakentamaan ympäristöministeriölle Power BI -raporttia, jonka aineistoa voisi päivittää vuosittain. Ensin kartoitettiin aineistosta eri mahdollisuuksia vuosiraporttien sisällön kuvaamiseen, ja sitten niiden perusteella valittiin tärkeimmät kysymykset, tunnusluvut ja näkökulmat. Raporttia kehitettiin ja kommentoitiin useampaan otteeseen, ja siihen lisättiin esimerkiksi tieto raportoimatta jääneistä sitoumuksista. Yhteistyössä tarkistettiin myös, että raportti kuvaili ilmiöitä käyttäen samoja termejä kuin muu viestintä Green deal -sopimuksista Sitoumus 2050 -sivustolla.

Mitä saavutettiin?

Lopputuloksena yhteistyöstä oli Power BI -raportti sekä suunnitelma raportin vuosittaisesta päivittämisestä. Raportilla on useampia välilehtiä eri tarpeisiin. Ympäristöministeriö vastaa Green deal -sopimustoiminnasta ja datan visualisointi keventää asiantuntijoiden työmäärää sopimusten seuraamisessa ja hallinnoinnissa sekä arvioinnissa jopa useamman henkilötyökuukauden verran.

Raportilla tutustutaan Green deal -sopimusten kokonaisuuteen hierarkiapuun avulla. Hierarkiapuussa nähdään, mitkä organisaatiot ovat sitoutuneet mihinkin sopimukseen, ja mitä toimenpiteitä ja mittareita ne ovat raportointihetkellä valinneet. Hierarkiapuun lisäksi raportilta löytyy Green deal -sopimusten tilannetta yleisesti kuvaava välilehti, jolta saa tarvittaessa viestintään kuvaajia sitoumusten edistymisestä, organisaatioiden lukumäärästä sekä raportoiduista arvoista. Sopimuskohtaiselle ja mittarikohtaiselle tarkastelulle on omat välilehtensä, jotka kertovat edistymisestä tunnusluvuin, kuvaajin ja taulukoin.

Mitä seuraavaksi?

Raportti on jaettu ympäristöministeriön kanssa ja sillä on tällä hetkellä vain vuoden 2022 tiedot, jotka sopimuksiin osallistujat ovat raportoineet syyskuuhun 2023 mennessä. Ensi syksynä raportille ladataan vuoden 2023 tiedot, jotka on vuosiraportoinnin keräämisen jälkeen toimitettu Analysointipalveluille. Ensimmäisellä päivityskerralla arvioidaan, miten raportin päivittäminen toimii, ja onko siinä kehitettävää.