Talousarviotavoitteiden raportointi

Diaarinumero
VK/2087/05.01.02/2023
Valmistumisvuosi
2023
Hallinnonala
Valtiovarainministeriö

tarkastele raporttia tutkihallintoa.fi -sivustolla

Virastojen talousarviotavoitteet – raportti on kooste valtion hallinnonaloille, ministeriöille, virastoille ja laitoksille valtion talousarviossa astetuista tuloksellisuuden tavoitteista. Raportin avulla on mahdollista tehdä tavoitteista koosteita, tarkastella ja analysoida niitä eri näkökulmista sekä vertailla eri organisaatioiden tavoitteita keskenään. Raportti on julkaistu tutkihallintoa.fi sivustolla.

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Virastojen talousarviotavoitteet -raporttia ennen ei ollut saatavilla yhdistettyä näkymää valtionhallinnon talousarvio- ja tulossopimustavoitteisiin, vaan ne olivat saatavilla sivuston https://budjetti.vm.fi/ eri alasivuilla, usein osana laajoja tekstiosioita. Raportille on ko. sivustolta poimittu selkeät tavoitelistaukset yhtenäisten otsikkomuotojen alta sekä taulukoista. Raportin tarkoituksena on tarjota yhteinen, helppokäyttöinen ja eri luokittelutekijöillä tarkasteltavissa oleva näkymä siihen, mitkä ovat talousarviossa valtion eri hallinnonaloille ja organisaatioille asetetut tuloksellisuuden tavoitteet sekä siihen, kuinka paljon ja minkä luonteisia nämä ovat. Raportin tietojen avulla ministeriöiden ja virastojen on mahdollista kehittää tavoitteiden asettamista sekä sisällön että tavoitteiden valinnan, painottamisen ja priorisoinnin näkökulmista. Valtionhallinnon ulkopuoliset toimijat voivat raportin avulla hakea helposti tietoa sekä kokonaisten hallinnonalojen että yksittäisten organisaatioiden tavoitteista.

Raportin lähtötiedot löytyvät kattavasti valtion talousarvioista ja ovat talousarvion pääluokittain, luvuittain ja momenteittain kokonaisuudessaan tutkittavissa osoitteessa https://budjetti.vm.fi/. Raportin tiedot päivitetään vuosittain aina sen jälkeen, kun seuraavan vuoden varsinainen talousarvioesitys on annettu eduskunnalle. Raportti on julkisesti saatavilla ja sitä voi hyödyntää vapaasti.

Raportti ei tämänhetkisessä versiossaan sisällä tietoja talousarvion euromääristä. Talousarvioiden euromäärät ovat tutkittavissa tutkibudjettia-palvelussa osoitteessa https://tutkibudjettia.fi/etusivu.

Mitä tehtiin?

Raportin huhtikuussa 2023 julkaistun version etusivulla on mahdollista

  • selata tietoja tavoitteiden lukumääristä ja luonteesta rajaten aineistoa talousarvion pääluokittain, luvuittain ja momenteittain tai organisaatioittain
  • tutkia tavoitemuotoiluja ja tavoitteille asetettuja numeerisia tavoitearvoja rajaten aineistoa talousarvion pääluokittain ja/tai organisaatioittain.

Raportin vertailusivulla on mahdollista

  • saada sanapilven avulla pikakatsaus kunkin hallinnonalan tai organisaation tavoitteistossa useimmin toistuvista teemoista
  • vertailla kahden eri hallinnonalan tai organisaation tavoitteistoja keskenään.

Mitä seuraavaksi?

Tämän hetkisessä ensimmäisessä versiomuodossaan raportti sisältää valtion vuoden 2022 talousarvion mukaiset tiedot. Toteutusta kehitetään valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin yhteistyönä, ja raporttia tullaan myöhemmin päivittämään tiedoilla kaikista eduskunnalle 2020-luvulla toistaiseksi annetuista varsinaista talousarvioista sekä osassa tavoitteita myös tavoitteiden toteumista.

Palautteen antaminen raportista

Raportin teknisestä toteutuksesta on mahdollista antaa palautetta Valtiokonttorin analysointipalveluille. Palaute pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen analysointipalvelut@valtiokonttori.fi.

Raportin sisältöä koskevaa palautetta on mahdollista antaa valtiovarainministeriöön valtionhallinnon virastojen tulosohjauksen yleisestä kehittämisestä vastaavalle valtionhallinnon kehittämisosastolle. Palaute pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen tulosohjaus@gov.fi.