Hankesalkku-raportti

Diaarinumero
VK/99992/05.01.02/2021
Valmistumisvuosi
2022
Hallinnonala
Valtiovarainministeriö

Tarkastele raporttia tutkihallintoa.fi sivustolla

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään Hankesalkun hallintapalveluun kerätään tietoa erityisesti kokonaiskustannuksiltaan yli miljoonan euron suuruisista ICT-kehittämishankkeista virasto-, hallinnonala- ja valtiokonsernitasolla. Tavoitteena on pystyä hyödyntämään hanketietoa valtioneuvostotasolla toiminnan ja talouden suunnittelussa.

Valtiovarainministeriöltä tuli pyyntö muodostaa Hankesalkku-palvelun tiedoista näkymä, josta voisi saada helposti silmäiltävän kokonaiskuvan etenkin suunnitteilla ja meneillään olevista toiminnan kehitys- ja ICT-hankkeista kaikilla hallinnonaloilla.

Mitä tehtiin?

Hankesalkku-palvelun datasta lähdettiin etsimään relevantteja tietokenttiä Valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston toiveiden mukaisesti Power BI -muodossa toteutettavaa raporttinäkymää varten. Tietosisältöä tarkennettiin raportin kehittyessä.

Mitä saavutettiin ja miten jatketaan?

Hankesalkku-Power BI -raportti tarjoaa näkymän Hankesalkku-palveluun syötettyihin hankkeisiin, ja sitä voi suodattaa muun muassa hankkeiden tilan, vaiheen, laajuuden ja suunniteltujen kehityskustannusten suuruusluokan mukaan. Raportilla on yleisnäkymän lisäksi oma välilehtensä hanketilanteen vertailemiseen hallinnonalojen välillä, sekä kaksi suunniteltuihin ja raportoituihin kehityskustannuksiin ja hyötyihin keskittyvää välilehteä.

Ensimmäisen version valmistuttua raporttia pyydettiin jakamaan ministeriöissä laajemmalle testiryhmälle mahdollista raportin jatkokehittelyä ajatellen.