Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannukset

Diaarinumero
VK/13418/05.01.02/2023
Valmistumisvuosi
2023
Hallinnonala
Sosiaali- ja terveysministeriö

Tarkastele raporttia tutkihallintoa.fi sivustolla

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Aiemmin ei ole ollut saatavilla näkymää siihen, kuinka paljon kunnat kansallisella tasolla tai suhteessa toisiinsa käyttävät rahaa hyvinvointi- ja terveydenedistämistyöhön (HYTE). HYTE-raportti on sosiaali- ja terveysministeriön tilaama raportti, jonka tavoitteena on visualisoida ja verrata hyvinvointiin ja terveydenedistämiseen käytettyjä kustannuksia kunnittain ja hyvinvointialueittain.

Raportin kohdeyleisöä ovat:

 • Julkinen yleisö
 • Johtavat viranhaltijat
 • HYTE-koordinaattorit
 • HYTE-työstä kunnissa ja hyvinvointialueillaan vastaavat.

Raportin käyttökohteita kunnissa ja hyvinvointialueilla ovat esimerkiksi:

 • Talousarvion suunnittelu
 • Hyvinvointikertomustyö
 • Päätöksenteon tukeminen ja johtoryhmätyö

Mitä tehtiin?

Valtiokonttorin analysointipalvelut tuottivat Power BI -raportin, jonka tietolähteenä on vuoden 2021 kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstietoja palveluluokittain (KKTPP). Raportille on valittu STM:n määrittelemät, HYTE:n osalta relevantit 30 palveluluokkaa, joista kustakin on valikoitu tietyt tilit.  Tarkempaan palveluluokka- ja tilimäärittelyyn voi tutustua raportin info-välilehdellä.

Raportin eri välilehdillä on seuraavat toiminnallisuudet:

 • Palveluluokittainen tarkastelu
 • Tili/kululuokittainen tarkastelu
 • HYTE-palveluiden kustannusten osuus kaikkien palveluiden kustannuksista
 • Kustannusjakaumat palveluluokittain poikkeavien havaintojen helppoa havaitsemista varten
 • Kahden hyvinvointialueen/kunnan vertailu

Raportilla voi tarkastella kustannuksia myös valitsemalla tarpeen mukaan asukaskohtaiset kustannukset tai absoluuttiset kustannukset.

Raportille luotiin erä ”nettokustannukset” johon on yhdistelty palveluluokkakohtaisia kustannuksia ja tuottoja, vertailukelpoisuuden vuoksi. Tämä siitä syystä, että kunnan HYTE-kustannuksissa saattaa näkyä muille kunnille tuotettuja palveluita, ja tätä tuotantoa vastaavia palvelukohtaisia tuottoja. Nettokustannusten lisäksi sivuilla voi rajata erät kuluihin, tuottoihin, avustuksiin yhteisöille tai henkilöstökuluihin.