Terveydenhuollon hankintailmoitukset

Diaarinumero
VN/14255/2022
Valmistumisvuosi
2022
Hallinnonala
Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriölle tuotettiin Power BI -raportti kuntien ja sairaanhoitopiirien tekemistä terveydenhuollon hankintailmoituksista vuoden 2019 Hilma-aineistolla. Mukana olivat terveydenhuollon hankintailmoitusten lisäksi (CPV-koodeista 851- ja 331-alkuiset) myös muita hankintailmoituksia, jotta terveydenhuollon hankintojen lukumäärä voitiin suhteuttaa hankintayksiköiden kaikkien hankintojen lukumäärään.

Raportista haluttiin nähdä hankintailmoitusten lukumäärän lisäksi hankintojen ennakoidut arvot sekä kuinka isossa osassa ilmoituksista tämä ylipäätään ilmoitetaan. Ennakoidun arvon perusteella arvioitiin myös EU-kynnysarvon sekä kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen määrä. Tämän lisäksi raportissa näkyy jakaumat hankintamenettelyittäin sekä muutosilmoitusten ja keskeyttämisten lukumäärä. Tietoja pystyy suodattamaan CPV-koodeittain, HYTE-alueittain sekä niin, että tarkastelee pelkästään joko kuntia tai sairaanhoitopiirejä. Hankintailmoitusten alueellista jakautumista havainnollistaa kartta HYTE-alueista.