Työ- ja elinkeinoministeriön määrärahanseuranta

Diaarinumero
Valmistumisvuosi
2022
Hallinnonala
Työ- ja elinkeinoministeriö

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Työ- ja elinkeinoministeriön henkilöstö- ja hallintoyksikön kiinnostuksena oli kehittää hallinnonalan määrärahanseurannan prosessia. Lähtötilanteessa määrärahanseurantaa toteutettiin Kiekusta saatavilla talousarvion seurantaraporteilla, joiden pohjalta oli ministeriössä muodostettu PowerBI-näkymä. Näkymän ylläpito vaati kuukausittain lähtöaineistojen manuaalista päivittämistä.

Mitä tehtiin?

Analysointipalvelut ja tilaaja kartoittivat TEM:n määrärahanseurannan tarpeita sekä mahdollisuuksia hyödyntää ratkaisussa Valtiokonttorin käytössä olevaa dataa, mukaan lukien avoimia rajapintoja. Työn laajuudeksi määriteltiin raportin jatkokehitys ja siirtäminen avoimen Valtion talous -rajapinnan päälle. Samalla tunnistettiin rajapintaan tarvittavia uusia sarakkeita.

Tutkihallintoa.fi -tiimi toteutti määriteltyjen sarakkeiden (määrärahalaji, nettobudjetointi sekä jakamattomat määrärahat) lisäämisen Valtion talous -rajapintaan. Analysointipalvelut rakensi uuden PowerBI-raportin, jolla on mahdollista tarkastella TEM:n pääluokan määrärahankäyttöä halutun aikajänteen, kirjanpitoyksilöiden ja momenttien osalta sekä siirtyneiden määrärahojen suhteen. Lisäksi raportille luotiin mahdollisuus tarkastella erikseen RRF-kohteiden määrärahankäyttöä.

Mitä saavutettiin?

Rajapinnan päälle siirretty ja laajennettu raportti poisti prosessista manuaalityötä ja toi uuden näkymän RRF-tilien määrärahankäyttöön. Valmistumisensa jälkeen raportti on ollut käytössä työ- ja elinkeinoministeriön henkilöstö- ja hallintoyksikössä sekä RRF-tiimissä.

Mitä seuraavaksi?

Vastaava määrärahanseurannan raportti on sittemmin toteutettu myös ulkoministeriön hallinnonalalle.