Valtionhallinnon hiilijalanjälki 2020 ja 2021

Diaarinumero
VK/12688/05.01.02/2022
Valmistumisvuosi
2023
Hallinnonala
Valtiovarainministeriö

Siirry Raportille   (vaatii VIRTU-kirjautumisen)

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Analysointipalvelut toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta arvion valtionhallinnon hiilidioksidipäästöistä vuosina 2020-2021. Päästöraportti on ensimmäinen pilotti, jolla tutkittiin mahdollisuuksia laajemman tietoalustan koostamiseen valtionhallinnon toiminnasta aiheutuvista negatiivista ekologista, sosiaalista ja taloudellista vaikutuksista. Toteutetulla päästöraportilla arvioidaan valtionhallinnon, eli ministeriöiden ja niiden alaisten virastojen ja laitosten, arvioituja hiilidioksidiekvivalentteja päästöjä.

Mitä tehtiin?

Valtionhallinnon päästöraporttia työstettiin yhdessä Suomen Ympäristökeskuksen, Senaatti-kiinteistöjen sekä Valtiokonttorin vastuullisuusasiantuntijoiden ja valtionhallinnon kirjanpidon asiantuntijoiden kanssa. Toteutettu arvio valtionhallinnon päästöistä perustuu valtion keskuskirjanpidon tietoihin sekä Suomen Ympäristökeskuksen ENVIMAT-menetelmällä laskemiin päästökertoimiin, jossa tiettyyn tuotekategoriaan käytetylle eurolle on arvioitu keskimääräinen päästömäärä (kg Co2e).

Päästöarviota tulkitessa on huomioitava, että laskentatapa on keskimääräistävä ja pyrkii tarjoamaan kokonaisarvion valtionhallinnon päästöjen suuruudesta tarkasteluvuosina. Samoja päästökertoimia käytetään kaikille hallinnonaloille ja molemmille tarkasteluvuosille. Päästöarvio ei siis huomioi eroja esimerkiksi tilanteessa, jossa hallinnonalan A virastot ovat hankkineet vähäpäästöisempiä tarvikkeita liikekirjanpidon tilillä ”Toimistotarvikkeet” verrattuna hallinnonalan B virastoihin. Tämä johtuu siitä, että laskentatapa käyttää samaa toimistotarvikkeiden päästökerrointa kummallekin hallinnonalalle.

Raportilla on seuraavat toiminnallisuudet:

  • Absoluuttiset päästöarviot (kg CO2e) LKP-tili- ja hallinnonalakohtaisesti
  • Prosentuaaliset päästöarviot LKP-tili- ja hallinnonalakohtaisesti
  • Absoluuttinen ja prosentuaalinen muutos vuosien välillä LKP-tili- ja hallinnonalakohtaisesti
  • Päästöintensiivisten LKP-tilien tarkastelu ja tilit joilla tapahtunut suurin muutos

 

Mitä seuraavaksi?

Tutkimme yhdessä Valtiokonttorin kirjanpitoasiantuntijoiden ja Senaatin kanssa, voidaanko toimitilojen energiankäyttöä koskevat päästöarviot korvata Senaatin tarkemmilla arviolla toimitilojen energiankäytön päästöistä. Tämän tarkennuksen haasteena on ollut erottaa toimitilojen energiankäytön erät kirjanpidosta riittävällä tarkkuudella, jotta ENVIMAT-laskentatavalla lasketut päästöt voidaan ensin mitätöidä, eikä päällekkäisyyksiä synny.