Virastojen välinen vaihtuvuus 2010-2018

Diaarinumero
Valmistumisvuosi
2020

tarkastele vaihtuvuusvirtoja tutkihallintoa.fi -sivustolla

Mitä tehtiin ja miksi?

Valtion virastojen välillä liikkuu vuosittain tuhansia työntekijöitä. Liikkuvuutta voidaan havainnollistaa jännekuviolla, jossa jänteet ilmaisevat virastojen välisiä henkilöstövirtoja ja jänteiden paksuus ilmaisee vaihtuvuuden volyymia. Tasapaksu jänne kertoo, että liikenne kahden viraston välillä on ollut tasaista molempiin suuntiin.

Vaihtuvuusvirrat visualisoitiin vuosilta 2010-2018 hyödyntäen Power BI -sovellusta. Eri välilehdiltä löydät myös kirjanpitoyksiköiden ja hallinnonalojen väliset vaihtuvuusvirrat. Kahden viraston välisen vaihtuvuusvirran lukumäärän ja siirtymäsuunnan saat näkyviin pitämällä hiirtä jänteen päällä. Virastosta lähteneiden henkilöiden kokonaismäärän näet siirtämällä hiiren jänteen päädyssä olevan palkin päällä. Mitä suurempi palkki, sitä suurempaa liikkuvuus virastosta pois on ollut.

Huomaa, että luvut ovat suuntaa antavia. Jännekuviossa käytetty data on haettu Tahti-henkilötietojärjestelmästä vuositasolla, eli kuviossa ei välttämättä näy kaikki alle vuoden pituiset määräaikaisuudet. Kuviosta ei näy ilmi alle viiden henkilön virtoja, eikä valtion ulkopuolelta saapuneiden ja ulkopuolelle lähteneiden työntekijöiden lukumääriä.