Yritysten koronatuet

Diaarinumero
Valmistumisvuosi
2020
Hallinnonala
Työ- ja elinkeinoministeriö

Tutustu koronatukiin Valtiokonttorin sivuilla

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

COVID-19-pandemia muutti äkillisesti yritysten toimintaympäristöä sekä toiminnan rajoitusten että kuluttajakäyttäytymisen muuttumisen kautta. Vaikeuksiin joutuneiden yritysten avuksi luotiin useita tukimekanismeja, joiden toimeenpanossa Valtiokonttorilla on ollut keskeinen rooli. 1.2.2022 Valtiokonttori oli myöntänyt yrityksille erilaisia koronatukia yhteensä 939 miljoonaa euroa.

Valtiokonttorin analytiikka- ja raportointiosaamista on hyödynnetty koronatukien lainvalmistelussa, toimeenpanon suunnittelussa, tukien raportoinnissa sekä Valtiokonttorin prosessien omavalvonnassa.

Mitä tehtiin?

Kesällä 2020 avattiin ensimmäinen Valtiokonttorin koronatukihaku, Yritysten kustannustuen ensimmäinen hakukierros. Analyytikkojen apua hyödynnettiin erityisesti raporttien rakentamisessa sekä julkisen yleisön että Valtiokonttorin prosessien tarpeisiin.

Pandemian pitkittyessä analytiikan rooli laajeni. Kriisiavuksi suunnitellusta kustannustuesta on 1.2.2022 käynnissä jo viides hakukierros, ja kuudes hakukierros on suunnitteilla. Uusien tukikierrosten yhteydessä Valtiokonttorin analyytikot tukivat lainvalmistelua muodostamalla arvioita tuen kustannuksista ja kohdentumisesta. Ennusteita kohderyhmän koosta ja tukisummien jakaumasta hyödynnettiin myös Valtiokonttorien käsittelyprosessin suunnittelussa ja resursoinnissa. Julkisen ja sisäisen raportoinnin kehitystä jatkettiin ja se keräsi sidosryhmiltä kiitosta. Analyytikot osallistuivat myös tukien omavalvonnan toteuttamiseen ja tukien raportointiin kansallisille ja kansainvälisille viranomaisille.

Raportoinnissa hyödynnettiin Valtiokonttorin omaa hakemus- ja päätösdataa, Verohallinnolta saatuja yritystietoja, sekä Tilastokeskuksen konsernisuhdetietoja ja julkisia luokituksia. Muita analyyseja varten yrityksiä koskeva data pseudonymisoitiin.

Työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä Valtiokonttorin hankehenkilöstön ja ministeriöiden (erityisesti TEM:n ja VM:n) kanssa.

Mitä saavutettiin?

Median, etujärjestöjen ja muiden sidosryhmien palautteen perusteella Valtiokonttorin raportointi on koettu avoimena ja onnistuneena. Yhteistyö ministeriöiden ja Valtiokonttorin välillä on tuonut lisää informaatiota lainvalmisteluun ja tukien budjetointiin.

Kustannustukien toimeenpanon kokonaisuus on palkittu useissa yhteyksissä. Valtiokonttorille myönnettiin Vuoden vaikuttavin ARVO-teko 2020 -palkinto, kunniamaininta Suomen Laatukeskuksen Quality Innovation Award -kilpailussa sekä Suomen Paras Asiakasteko 2020 -palkinto.

Mitä seuraavaksi?

Valmistelutyö yritysten kustannustuen ja sulkemiskorvauksen seuraavista kierroksista on käynnissä. Analyytikot jatkavat budjetoinnin, palvelutuotannon ja omavalvonnan tukemista sekä hanketyön raportointia.