Tutkihallintoa.fi-palvelu laajentui aluekehityksen seurantaan

Valtiokonttori on valmistellut yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Tutkihallintoa.fi-palveluun kokonaan uuden osion Alueet, jonka alta löytyvät aluekehityksen tilanneseurannan kokonaisuudet; väestö, työllisyys, aluetalous, osaaminen ja uudistuminen, terveys ja hyvinvointi sekä elinympäristö. Kokonaisuus julkaistiin 1.9.2020. Joiltain osin sivukokonaisuuden kehittäminen jatkuu vielä tämänkin jälkeen.

Aluekehityksen tilanneseurannan raportit pohjautuvat laajoihin tietokokonaisuuksiin. Raporteilla käytetyt tiedot ovat Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Opetushallituksen (Sotkanet), Verohallinnon, Traficomin ja työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia.

Joiltain osin raporteilla on yhtymäkohtia jo aiemmin Tutkihallintoa.fi:ssä julkaistun Kuntien tilanneseuranta -kokonaisuuden kanssa, mutta aluekehityksen seurannassa käyttäjä voi tarkastella kokonaisuuksia myös ely-keskuksittaisen sekä seutukunnittaisen aluejaon mukaan.

Raporttien tekninen ylläpito on Valtiokonttorissa, tietosisällön osalta kysymyksiin vastaa työ- ja elinkeinoministeriö: aluekehitys(at)tem.fi.