Valtiontalouden kuukausikatsaus 03/2022

Valtiontalouden kuukausikatsaus (ent. Valtiotalouden kuukausitiedote) maaliskuulta on julkaistu.

Valtiontalouden kehitys on jatkunut alkuvuonna suotuisana. Valtion eliminoitu kulujäämä on pienentynyt 59 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ollen 1 435 miljoonaa euroa maaliskuun lopussa. Kulujäämän pienentymiseen vaikutti verotuottojen kasvu 13 259 miljoonalla eurolla (11 %).

Katsauksen saavutettavuutta on lisätty ja sivukokonaisuutta kehitetään edelleen. Sisältömuutoksista suurimmat koskevat valtiontalouden rahavirtalaskelmaa ja valtiontalouden tasapainolaskelmaa, jotka esitetään eliminoituina. Rahavirtalaskelman lukuohje tulee kevään aikana.

Tutustu 22.4.2022 julkaistun Valtiontalouden kuukausikatsauksen sivustoon.