14

Pienten koululaisten jäädessä ansaituille lomille, on aika nostaa kuukauden luvun kohteeksi koulut.

Suomessa oli vuonna 2019 yhteensä 14 peruskoulua, joissa oli yli 1000 oppilasta. Tällaisia kouluja oli  11 kunnassa.

Tämän ja paljon muuta tietoa saat uudesta opetustoimen raportistamme. Raportille on kerätty varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen liittyviä kustannus- ja osallistumistietoja.

Tutustu kuntien opetustoimen raporttiin >

Kuntien tilanneseuranta tarjoaa kattavasti tietoa Suomen kunnista

Kuntien tilanneseurantaan on koottu tietoa

  • kuntien tlaoudesta,
  • aluetaloudesta,
  • kriisikunnista,
  • kuntien henkilöstöstä,
  • väestörakenteesta,
  • sosiaali- ja terveyspalveluista,
  • valtionosuuksista,
  • veroista ja
  • opetustoimesta

Raportit on koostettu useista avoimista tietolähteistä. Esimerkiksi opetustoimen raportissa tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen, Kelan ja Sotkanetin tarjoamia tietoja.

Raporttien sisältö on määritelty yhdessä valtiovarainministeriön kanssa, ja niiden teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Valtiokonttori.

TUTKI KUNTIA >