Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalvelu etenee tuotantovaiheeseen tammikuussa 2020

Valtiokonttorille tulee uudeksi tehtäväksi vuoden 2021 alusta alkaen kuntien taloustietojen keräysvastuu. Siihen asti tehtävää hoitaa Tilastokeskus. Laajan kokonaisuuden ensimmäisenä osiona Valtiokonttoriin kerätään jo vuoden 2020 alusta alkaen kuntien talousarvio- ja suunnitelmatiedot.

Kerättävää tietoa tuottavat kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset ja muut taseyksiköt. Valtiokonttorin tehtäviä ovat myös kuntien taloustietojen rekisterinpito ja tietojen raportointi. Tietopalvelun tavoitteena on edistää kuntien taloustietojen keruuta, tietovarastointia ja raportointia niin, että taloustiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia sekä vertailukelpoisia ja avoimesti kaikkien saatavilla.

Tutkihallintoa.fi-palvelusta tiedot ovat saatavilla sitä mukaa, kun kunnat ja kuntayhtymät ovat hyväksyneet lähettämänsä tiedot raportoitavaksi. Tietojen toimittamisen määräaika on vuoden 2020 tammikuun puolivälissä.

Lisää tietoa kuntatalouden tietopalvelusta ja sen kehittämisprojektista, joka on osa laajempaa Kuntatieto-ohjelmaa, on saatavilla Valtiokonttorin kotisivuilla.

Kuntatalouden tietopalvelu Valtiokonttorin kotisivuilla