Valtiontalouden kuukausikatsaus 8/2022

Valtionhallinnon alijäämä on jatkanut supistumistaan tulojen voimakkaan kasvun myötä. Talousarviotalouden tulot olivat elokuun lopussa 40 639 miljoonaa euroa (36 207 milj. eur 8/2021). Eniten kasvua oli ansio- ja pääomaverotuloissa (2 005 milj. eur, 28 %) sekä yhteisöverotuloissa (996 milj. eur, 44 %). Menot olivat edellisen vuoden tasolla ollen elokuun lopussa 37 294 miljoonaa euroa (37 312 milj. eur). Valtionhallinnon korkomenot sen sijaan ovat kasvaneet voimakkaasti edellisvuoteen nähden.

TUTUSTU 20.9.2022 JULKAISTUN VALTIONTALOUDEN KUUKAUSIKATSAUKSEN -SIVUSTOON.