Valtiontalouden kuukausikatsaus elokuulta 2023

Valtion talousarviotalouden kumulatiivinen tuotto- ja kulujäämä oli elokuun lopussa -6,2 miljardia euroa, kun edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana tuotto- ja kulujäämä oli -0,9 miljardia euroa. Tuotot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 miljardia euroa (19 %) ja kulut kasvoivat 12,7 miljardia euroa (31 %). Tuottojen ja kulujen kasvuun vaikuttaa hyvinvointialueiden perustaminen vuoden alussa.

TUTUSTU VALTIONTALOUDEN KUUKAUSIKATSAUS -SIVUSTOON.