Valtiontalouden kuukausikatsaus huhtikuulta 2023

Valtion talousarviotalouden kumulatiivinen tuotto- ja kulujäämä oli huhtikuun lopussa -4,1 miljardia euroa, kun edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana tuotto- ja kulujäämä oli -2,1 miljardia euroa. Tuotot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,7 miljardia euroa (19 %) ja kulut 5,7 miljardia (26 %). Tuottojen kasvu selittyy verotuottojen kasvulla. Kuluista eniten kasvoivat siirtotalouden kulut.

TUTUSTU VALTIONTALOUDEN KUUKAUSIKATSAUS -SIVUSTOON.