Valtiontalouden kuukausikatsaus joulukuulta 2022

Valtiontalous on pitkään jatkuneen hitaan talouskasvun, Venäjän hyökkäyssodan, energiakriisin ja kasvaneiden korkomenojen vuoksi alijäämäinen. Alijäämää on katettu ottamalla lisää velkaa.

Valtiokonttori on toimittanut valtiovarainministeriöön ehdotuksensa valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2022. Tilinpäätöstiedotteeseen voi tutustua tästä.

TUTUSTU VALTIONTALOUDEN KUUKAUSIKATSAUS -SIVUSTOON.