Valtiontalouden kuukausikatsaus maaliskuulta 2023

Valtion talousarviokirjanpidon mukaiset tulot olivat maaliskuun lopussa 17,8 miljardia euroa, kun nettolainanottoa ei huomioida. Tulot kasvoivat edellisestä vuodesta 2,6 miljardia euroa. Eniten kasvoivat ansio- ja pääomaverotulot (2,3 mrd. €). Näiden kasvuun vaikutti osaltaan ansiotuloverotukseen hyvinvointialueiden johdosta tehdyt muutokset.

Valtion talousarviokirjanpidon mukaiset menot olivat maaliskuun lopussa 19,8 miljardia euroa, kun aikaisemmilta vuosilta siirtyneitä määrärahoja ei huomioida. Menot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,2 miljardia euroa. Kasvusta 5,0 miljardia euroa johtui hyvinvointialueille maksetusta rahoituksesta.

Aikaisemmilta vuosilta siirtyneitä määrärahoja oli vuoden alussa käytettävissä 20,1 miljardia euroa, joista maaliskuun loppuun mennessä oli käytetty 1,9 miljardia euroa (2022: 1,2 mrd €).

TUTUSTU VALTIONTALOUDEN KUUKAUSIKATSAUS -SIVUSTOON.