Valtiontalouden kuukausikatsaus syyskuulta 2022

Valtionhallinnon alijäämä on jatkanut edelliskuukauden mukaisesti supistumistaan.

Valtiontalouden rahavirtalaskelma avaa supistumisen syitä. Valtion oman toiminnan rahavirta 30 383 miljoonaa euroa on edellisvuoteen nähden kasvanut (27 444 milj. eur 9/2021). Pääsääntöisesti tulonsiirroista muille kuten paikallishallinnolle ja kotitalouksille koostuva siirtotalouden rahavirta on pysynyt viime vuoden tasolla. Sen sijaan käyttöomaisuudesta, sijoituksista ja lainoista koostuva investointien rahavirta -2 121 miljoonalla eurolla on tuplaantunut edellisvuoteen nähden (-1 035 milj. euroa).

Suurimmaksi osaksi valtionvelan nettomuutoksesta muodostuva rahoituksen rahavirta 6 950 miljoonalla eurolla on myös kasvanut (4 830 milj. euroa). Täten valtiotalouden likvidien varojen muutos 4 755 miljoonaa euroa on moninkertainen edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (296 milj. euroa 9/2021).

TUTUSTU 18.10.2022 JULKAISTUN VALTIONTALOUDEN KUUKAUSIKATSAUKSEN -SIVUSTOON.