Valtiontalouden kuukausitiedote joulukuulta 2021 on julkaistu

Mihin suuntaan valtiontalous kehittyy? Kuinka paljon valtiolla on velkaa ja likvidejä varoja? Valtiontalouden kuukausitiedotteessa raportoidaan myös talousarvion toteutumisesta. Tutustu valtiontalouden kehitykseen lukemalla 24.3.2022 julkaistu joulukuun tiedote.

Tiedote sisältää muun muassa tasapainolaskelman, valtion tuotto- ja kululaskelman, valtion taseen sekä valtiontalouden rahavirtalaskelman. Valtiontalouden kuukausitiedote perustuu kirjanpitoyksiköiden (talousarviotalous) ja talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen (rahastotalous) kirjanpitotietoihin.

toim. huom. 20.5.2022: Valtiontalouden kuukausitiedote on nykyään Valtiontalouden kuukausikatsaus.