Valtiontalouden kuukausitiedote syyskuulta 2021 on julkaistu

Nainen katselee padilta tilastoja. Mihin suuntaan valtiontalous kehittyy? Kuinka paljon valtiolla on velkaa ja likvidejä varoja? Valtiontalouden kuukausitiedotteessa raportoidaan myös talousarvion toteutumisesta. Tutustu valtiontalouden kehitykseen lukemalla 19.10.2021 julkaistu syyskuun tiedote.

Tiedote sisältää muun muassa tasapainolaskelman, valtion tuotto- ja kululaskelman, valtion taseen sekä valtiontalouden rahavirtalaskelman. Valtiontalouden kuukausitiedote perustuu kirjanpitoyksiköiden (talousarviotalous) ja talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen (rahastotalous) kirjanpitotietoihin.