Avustukset yleishyödyllisille yhteisöille

Diaarinumero
Valmistumisvuosi
2024
Hallinnonala
Valtiovarainministeriö
Virasto
valtiovarainministeriö

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? 

Yleishyödyllisten yhteisöjen rahoituksen ja toiminnan kehittämisen parlamentaarisen neuvottelukunnan yhtenä tehtävänä on seurata yleishyödyllisille yhteisöille myönnettäviin valtionavustuksiin osoitettavien määrärahojen kokonaisuutta ja sen kehitystä. Tutkiavustuksia.fi -palvelusta tiedot ovat saatavilla vasta noin vuoden kuluttua.  Analysointipalvellut tarjosi mainittua tarvetta varten momentti- ja pääluokkatasoisen näkymän yleishyödyllisille yhteisöille maksetuista avustuksista.  Power BI-raportin avulla haluttiin parantaa tiedolla johtamisen laatua ja lisätä tietoperusteisen päätöksenteon määrää.

Mitä tehtiin?

Analyysipalvelut toteutti visuaalisen Power BI-raportin toimitettujen tietojen pohjalta. Maksetut avustukset yleishyödyllisille yhteisöille raportoitiin pääluokka- ja momenttitasolla. Kuvaajissa esitettiin tiedot useiden eri taustamuuttujien avulla (EK/KPY, pääluokka, momentti, rahapelituottomomentit, siirtyneet erät). Raportilla katsottiin lisäksi paljonko momenteilta käytetystä rahasta oli maksettu avustuksina, maksettujen avustusten osuus suhteessa hallinnonalan määrärahan käyttöön sekä rahapelimomenteilta maksettujen avustusten osuus kaikista maksetuista avustuksista. Lisäksi raportti sisälsi tunnusluvut säädöspohjaan perustuvien momenttien osuudesta (säädöspohja esitetty taulukkomuodossa) sekä tunnusluvun niiden momenttien osuudesta, joissa säädöspohjana on ainoastaan valtionavustuslaki.

Mitä saavutettiin?

Visuaalinen raportti käytettäväksi useille sidosryhmille.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi alamme suunnittelemaan raportin kehittämistä sekä jatkuvaa koko hallituskauden mittaista raportointia.