HR-mittariraportti 2022

Tulosohjattujen virastojen HR-mittariraportti 2022

Tulosohjattujen virastojen HR-mittariraportti 2022 toteutettiin osana tulosohjauksen kehittämistä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä henkilöstövoimavarojen johtamisen merkityksestä virastojen tulokselliselle toiminnalle ja tulosohjaukselle. ”HR-mittaripakettiin” on koottu esimerkinomaisesti valtion virastojen henkilöstövoimavarojen suunnittelussa ja johtamisessa sekä niistä raportoitaessa tarvittavia henkilöstötietoja. Pyrkimyksenä on erityisesti lisätä henkilöstötiedolla johtamista.

Raportilla on niiden tulosohjattujen virastojen tiedot, jotka ovat antaneet luvan tietojen käyttöön (84/104 kappaletta). Tietoja voi tarkastella yhden tai useamman viraston osalta kerrallaan.

Virastoittain kootut seurantamittarit

Henkilöstörakenne: Henkilöstömäärä, henkilötyövuodet, keski-ikä, henkilötyövuoden hinta, määräaikaisten osuus, naisten osuus, henkilöstöryhmäjakauma ja Ikäjakauma. Henkilöstörakenne -osion tiedot ovat 31.12.2022 tilanteen mukaiset, lukuun ottamatta henkilötyövuosia ja henkilötyövuoden hintaa, joita tarkastellaan koko vuodelta 2022.

Poissaolot ja kulut: Sairauspoissaolopäivien osuus vuosityöajasta, sairauspoissaolojen määrä per henkilötyövuodet, tehdyn työajan palkkojen osuus työvoimakustannuksista, työterveyshuollon kustannukset per henkilötyövuosi ja tehdyn vuosityöajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta. Poissaolot ja kulut -osion mittarien tiedot ovat koko vuodelta 2022.

Työtyytyväisyys (VMBaro): Työympäristön fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, työntekijän fyysinen ja psyykkinen terveys, työhyvinvointi, työyhteisön oikeudenmukaisuus, sukupuolten välinen tasa-arvo, työssä oppiminen ja uudistuminen, sisäinen työnantajakuva, palkkaus, oma työ, johtaminen, esimiestyö ja yhdenvertaisuuden toteutuminen työyhteisössä

Henkilöstön koulutus: Vuoden aikana suoritettujen eOppiva-kurssien lukumäärä ja suoritetut eOppiva-kurssit per henkilötyövuosi