HR-mittariraportti 2022

Tulosohjattujen virastojen HR-mittariraportti 2022

Tulosohjattujen virastojen HR-mittariraportti 2022 toteutettiin osana tulosohjauksen kehittämistä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä henkilöstövoimavarojen johtamisen merkityksestä virastojen tulokselliselle toiminnalle ja tulosohjaukselle. ”HR-mittaripakettiin” on koottu esimerkinomaisesti valtion virastojen henkilöstövoimavarojen suunnittelussa ja johtamisessa sekä niistä raportoitaessa tarvittavia henkilöstötietoja. Pyrkimyksenä on erityisesti lisätä henkilöstötiedolla johtamista.

Raportilla on niiden  tulosohjattujen virastojen tiedot, jotka ovat antaneet luvan tietojen käyttöön (84/104 kappaletta).

Virastoittain kootut seurantamittarit

Henkilöstörakenne: Henkilöstömäärä, henkilötyövuodet, keski-ikä, henkilötyövuoden hinta, määräaikaisten osuus, naisten osuus, henkilöstöryhmäjakauma ja Ikäjakauma

Poissaolot ja kulut: Sairauspoissaolopäivien osuus vuosityöajasta, sairauspoissaolojen määrä per henkilötyövuodet, tehdyn työajan palkkojen osuus työvoimakustannuksista, työterveyshuollon kustannukset per henkilötyövuosi ja tehdyn vuosityöajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta

Työtyytyväisyys (VMBaro): Työympäristön fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, työntekijän fyysinen ja psyykkinen terveys, työhyvinvointi, työyhteisön oikeudenmukaisuus, sukupuolten välinen tasa-arvo, työssä oppiminen ja uudistuminen, sisäinen työnantajakuva, palkkaus, oma työ, johtaminen, esimiestyö ja yhdenvertaisuuden toteutuminen työyhteisössä

Henkilöstön koulutus: Suoritettujen eOppiva-kurssien lukumäärä ja suoritetut eOppiva-kurssit per henkilötyövuosi

Avaa koko sivun raporttinäkymä