Rahoitussuunnitelman visualisointityökalu

Diaarinumero
VK/1710/2024
Valmistumisvuosi
2024
Hallinnonala
Maa- ja metsätalousministeriö

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Maa- ja metsätalousministeriö tarvitsi esitysmateriaalien tuottamista varten muokattavan visualisointityökalun, jolla kuvata Suomen CAP-suunnitelman maaseuturahoitusta. Työkalun aineistoa pitäisi pystyä päivittämään ja kuvaajien tietojen sisällöt tulisivat olla helposti valittavissa. Parhaimmillaan sama työkalu sopisi monenlaisen rahoituskokonaisuutta ja sen eri osa-alueita käsittelevän tiedon kuvaamiseen. Kuvaajat poimittaisiin työkalusta mukaan esityksiin.

Mitä tehtiin?

Aineistoon tutustumisen jälkeen Analysointipalvelut määrittivät yhdessä toimeksiantajan kanssa kysymykset, joihin kuvaajilla pyrittäisiin vastaamaan. Kiinnostavia asioita olivat esimerkiksi sekä erilaisiin toimenpiteisiin kohdistetun rahoituksen osuudet että eri rahoituslähteiden osuudet koko rahoituksesta. Keskustelun perusteella valittiin kuvaajatyypit, jotka työkalusta löytyisivät.

Analysointipalvelut toteuttivat työkalun Power BI -raporttina, jonka suodattimista voidaan valita, mihin tietoihin kuvaajat rajautuvat sekä mitä ryhmittelyä ja tasoa ne käsittelevät. Rahoitusta kuvaava aineisto jäsenneltiin sellaiseksi, että työkalun käyttäjä voi helposti tehdä muutoksia kuvaajissa käytettäviin luokitteluihin ja niissä näkyviin otsikoihin. Visualisointityökalun ilme muokattiin maaseuturahaston visuaalisen ohjeen mukaiseksi.

Mitä saavutettiin?

Toimeksiantajalle toimitettiin visualisointityökaluna toimiva Power BI -raportti päivitys- ja käyttöohjeineen. Työkalun avulla voidaan vastata nopeasti ja havainnollisesti erilaisiin aineistoa koskeviin kysymyksiin. Lisäksi raporttia käyttäessä ja muokatessa toimeksiantajalle kertyy Power BI -osaamista. Tämän osaamisen avulla raporttia voi myös jatkojalostaa erilaisiin uusiin tarpeisiin.