Tutkihallintoa.fi -sivuston valikko on uudistunut

Tutkihallintoa.fi-palvelun valikkorakenne on uudistunut. Uusi valikko löytyy sivun oikean yläkulman valikko-kuvakkeesta. Samassa yhteydessä vanha sivuston yläreunassa ollut valikko on poistunut käytöstä.

Valikosta löytyy sivuston rakenteen  mukaisesti päävalikko: Kunnat, Alueet, Valtio, Ajankohtaista ja Tietoa palvelusta. Kunkin ylärakenteen alle pääsee navigoimaan klikkaamalla valikosta haluamaansa kohtaa. Rakenteen alasivujen määrästä kertoo nimen perässä näkyvä numero, jota klikkaamalla pääsee valikon seuraavalle tasolle.

Tutkihallintoa.fi-sivuston sisältö kasvaa kuluvan vuoden aikana merkittävästi mm. kuntien ja kuntayhtymien talouden toteumatietojen osalta. Uusi valikkorakenne mahdollistaa useampien hierarkiatasojen käyttöönoton. Uuden hierarkiatason käyttöönotolla pyritään selkeyttämään ja helpottamaan sisältöjän löytymistä.

HUOM! Valtiokonttorin ylläpitämiä sivustoja suositellaan käytettäväksi jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella. Valikko-toiminnallisuus ei aukea oikein IE-selaimella.