Valtiontalouden kuukausikatsaus heinäkuulta 2023

Valtion talousarviotalouden kumulatiivinen tuotto- ja kulujäämä oli heinäkuun lopussa -6,5 miljardia euroa, kun edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana tuotto- ja kulujäämä oli -1,4 miljardia euroa. Tuotot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6,7 miljardia euroa (19 %) ja kulut kasvoivat 11,8 miljardia euroa (32 %). Tuottojen kasvu selittyy verotuottojen kasvulla. Kuluista kasvoivat siirtotalouden kulut (10,0 mrd. euroa), rahoituskulut (1,1 mrd. euroa) ja toiminnankulut (0,6 mrd. euroa). Verotuottojen ja siirtotalouden kulujen kasvuun vaikuttaa hyvinvointialueiden perustaminen vuoden alussa.

TUTUSTU VALTIONTALOUDEN KUUKAUSIKATSAUS -SIVUSTOON.